〒270-0034
3-440 Shin-Matsudo, Matsudo-city, Chiba

For Study Japanese

Về khoa tiếng nhật

Khái quát khoa tiếng nhật

Yêu cầu tuyển sinh.khái quát khóa học

Cuộc sống trường học

Hỗ trợ đời sống.

Định hướng học tập

Câu hỏi và câu trả lời

Access&Tel

Truy cập và điện thoại

〒 270-0034

Thành phố Matsudo tỉnh Chiba Shin Matsudo 3-440

TEL: +81-47-346-2211

Giờ tiếp nhận: 9:00 đến 17:00 (các ngày trong tuần: Thứ Hai đến Thứ Sáu

GoogleMaps