〒270-0034
3-440 Shin-Matsudo, Matsudo-city, Chiba

新着情報 News

Chúc mừng bạn đã chiến thắng trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 60! Giải thưởng bộ trưởng bộ ngoại giao.

2018.05.26

Ngày 26 tháng 5 năm 2018 (thứ 7)Đã tới thành phố iki tỉnh nagasaki để tham gia 「Cuộc thi hùng biện tiếng nhật dành cho người nước ngoài lần thứ 59」 Bạn KHATIB HALA thật tuyệt vời đã dành giải thưởng từ bộ trưởng đối ngoại!
Thật đáng chúc mừng.